Podignimo razinu svijesti o važnosti odvajanja otpada i koristimo reciklažno dvorište!

O reciklažnom dvorištu

Reciklažno dvorište na određenom području pozitivno utječe na povećanje stope recikliranja otpada.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada te predstavlja prvu stepenicu u procesu recikliranja.

Pročitajte više

3649

metara kvadratnih

Prostrano i funkcionalno reciklažno dvorište.

60

vrsta otpada

Primamo sav otpad; krupni, građevinski, problematičan...

20

spremnika

Pronađite točan spremnik za otpad.

1

reciklažno dvorište

Odvajajmo i reciklirajmo zajedno!

Kada mogu odložiti?

Radno vrijeme

Ponedjeljak i srijeda

08 - 14

Petak

14 - 19

Subota

08 - 11

Koji otpad mogu odložiti?

Razmisli i pametno odvoji!

Građevni otpad iz kućanstva - beton, cigle, crijep/pločice i keramika, izolacijski materijal koji ne sadrži azbest ili opasne tvari, građevinski materijal na bazi gipsa koji ne sadrži opasne tvari

Građevni otpad iz kućanstva koji sadrži opasne tvari - izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, građevinski materijal na bazi gipsa koji onečišćeni opasnim tvarima

Krupni (glomazni) otpad - namještaj, stolarija i sl.

Električna i elektronička oprema - odbačena električna i elektornička oprema

Biorazgradivi otpad

Otpadni tekstil - odjeća

Otpadni papir - kartonska i papirna ambalaža

Otpadni papir - papir i karton

Otpadna plastika - plastična ambalaža

Otpadna plastika - ostala plastika

Otpadni tekstil - tekstil

Otpadne gume

Otpadni metal - metali

Otpadni metal - metalna ambalaža

Otpadno staklo - staklena ambalaža

Otpadno staklo - staklo

Građevni otpad iz kućanstva - građevinski i izolacijski materijali koji sadrži azbest

Spremnik za problematične tvari - otpadi koji sadrže opasne tvari - plinovi u posudama pod tlakom, otapala, boje, tinte, ljepila i smole, ambalaža

Montažni kontejner za problematični otpad iz kućanstva - lužine, deterdženti, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale, odbačena električna i elektornička oprema koja sadrži opasne komponente

Montažni kontejner za problematični otpad iz kućanstva - kiseline, fotografska kemija, pesticidi, fluorescente cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, ulja i masti, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, lijekovi